“Oblicza epok klasa 3” to podręcznik do języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka przeznaczona jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego i technikum.

Budowa podręcznika – część I

Książka wydana przez WSiP składa się z dwu części: “Oblicza epok 3.1” oraz “Oblicza epok 3.2”. Pierwsza część obejmuje literaturę epoki Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego – nurt klasyczny.. Część druga przybliża uczniom literaturę okresu II wojny światowej. W podręczniku “Oblicza epok 3.1” uczeń znajdzie m.in. teksty wprowadzające do omawiania “Zbrodni i kary” rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego, wybór wierszy poetów polskich okresu Młodej Polski, fragmenty dramatu “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, “Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, nowele Stefana Żeromskiego i fragmenty powieści “Chłopi” Reymonta. Literatura międzywojnia zaprezentowana w podręczniku to teksty wprowadzające do lektury “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz “Austerii” Juliana Stryjkowskiego, wiersze Słonimskiego, Staffa, Tuwima, Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Część druga podręcznika

Ta część prezentuje literaturę okresu wojny i okupacji. Uczeń ma szansę zapoznać się z poezją K.K. Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Różewicza. Znajdą się w tej części teksty wprowadzające do omawiania “Zdążyć przed panem Bogiem” Hanny Krall, literatury obozowej T.Borowskiego czy “Innego Świata” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

Warto zauważyć, że podręcznik pomija całkowicie nurt awangardowy dwudziestolecia międzywojennego. Nie znajdziemy w nim fragmentów “Ferdydurke” W. Gombrowicza czy “Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza.

Budowa jednostki lekcyjnej w podręczniku

W każdej lekcji można wymienić elementy stałe:

  • oś czasu z zaznaczonym czasem powstania dzieła
  • wprowadzający tekst odautorski
  • biogram autora tekstu literackiego
  • tekst literacki
  • polecenia do tekstu “Analiza i interpretacja”
  • wyjaśnienie pojęć kluczowych
  • Tematy do dyskusji “Wartości i postawy

W niektórych lekcjach zamieszczono również temat wypowiedzi pisemnej oraz zadanie projektowe.