michał jan borucki

nasi bohaterowie

Kalendarz charytatywny 2016 „Nasi Bohaterowie” dla fundacji „Pomóż Im”

z udziałem podopiecznych fundacji.

opracowanie graficzne i ilustracje

zdjęcia: Marta Wojtal